Disclaimer

Disclaimer voor girlslovesports.com

Girls love Sports (Kamer van Koophandel: 59.32.87.38), hierna te noemen Girls love Sports, verleent u hierbij toegang tot girlslovesports.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Girls love Sports behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Girls love Sports spant zich in om de inhoud van girlslovesports.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op girlslovesports.com aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Girls love Sports.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op girlslovesports.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Girls love Sports. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op girlslovesports.com. Girls love Sports oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op girlslovesports.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Girls love Sports nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Girls love Sports en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Girls love Sports, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.